Hogyan működik a vállalati katasztrófavédelem?

A katasztrófavédelmi szakterület munkája általában nincs reflektorfényben, kicsit titokzatosnak is tűnik a kívülállók számára. Működésének kereteit szigorú jogszabályi környezet határozza meg.

Az ISD DUNAFERR-nél a Biztonsági és Védelmi Igazgatóság szervezetében működik a katasztrófavédelmi osztály. Mindennapi munkájukról, a területtel kapcsolatos aktualitásokról, eredményekről és problémákról kaphatunk képet az alábbiakban.

Univerzális szakemberek, speciális feladatokkal
A katasztrófavédelmi osztály szervezete négy főből áll: Devecseri Máté osztályvezető a csapat legfiatalabb tagja. Alapdiplomáját tekintve tűzoltó tiszt, emellett munkavédelmi szakértő és ADR-tanácsadó. Három kollégával dolgozik együtt, mindegyikük felsőfokú végzettséggel rendelkező szakértő. Négyük között jól körülhatároltan fel van osztva a terület szakmailag, ám emellett mindegyikük „behelyettesíthető” a másik munkájába, ami megkönnyíti az osztály hatékony működését. Lévai Attila speciális szakterülete a térinformatika, és ő az egyik veszélyes ipari védelmi ügyintéző. A különböző oktatási anyagok elkészítése, publikálása is az ő feladata általában, csakúgy, mint a Biztonsági és Védelmi Igazgatóság honlapjának működtetése, valamint a különböző gyakorlatok megszervezése. Molnár István az osztály másik veszélyes ipari védelmi ügyintézője, hozzá tartozik a DUNAFERR jelenleg 152 fős polgári védelmi kötelezettségű állományával kapcsolatos valamennyi feladat. Stossek Tamás elsődleges szakterülete a tűzvédelem. Ő az osztály és a létesítményi tűzoltóság közötti kapcsolattartó, hozzá tartozik a vállalat területén működő tűzjelző és tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos beruházási, karbantartási feladatok felügyelete és a végrehajtás ellenőrzése is. Jelenleg tűzoltó szakmérnöki képzésben vesz részt. Devecseri Máté osztályvezetői teendői mellett a veszélyes áruk közúti szállításával (ADR) foglalkozó ügyintéző, valamint ő az ISD Power Kft. katasztrófavédelmi felelőse.
Feladataik sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükség van a létesítményi tűzoltósággal való szoros kapcsolatra, tekintettel arra, hogy a VÉD-SZ Kft. által üzemeltetett tűzoltóság a vállalat teljes területén az elsődleges beavatkozó egység.

Molnár István, Lévai Attila és Stossek Tamás: mindenkinek saját szakterülete van, de egymás munkájába is „behelyettesíthetőek”

Szigorú jogszabályi környezet
Az osztály munkáját az úgynevezett SEVESO-direktíva határozza meg. A veszélyes ipari létesítmények felügyeletéről szóló irányelvek bevezetése Magyarországon a 2000-es évek elején kezdődött és fokozatosan valósult meg. A 2011. évi CXXVIII. számú törvény, illetve ennek 2019. / 2011-es számú végrehajtási rendelete deklarálja többek között azt is, hogy mely gazdasági egységek tartoznak a veszélyes ipari üzem kategóriába és ezek milyen feltételek mellett működhetnek. A törvény rendelkezik arról is, hogy milyen szakmai szervezetet kell működtetniük. Annak idején az ipari üzemek veszélyességi kategóriába sorolása önbevallás alapján történt, ennek nyomán adta ki a katasztrófavédelmi hatóság az adott cég működési engedélyét. Ezt természetesen időről időre felülvizsgálják, rendszeres és ad hoc jellegű ellenőrzések keretében egyaránt. A vállalatnak emellett ún. biztonsági jelentésben kell részletes adatszolgáltatást nyújtania többek között a cégnél működő biztonságirányítási rendszerről, a termelésben használt veszélyes anyagokról, az alkalmazott technológiákról. Ez a jelentés az alapja a vészhelyzeti intézkedési terveknek is. A hatóság részéről a felülvizsgálat ötévente automatikusan megtörténik, emellett bármilyen változás soron kívüli ellenőrzést von maga után. A hatóság a kiemelt veszélyes üzemekben, így az ISD DUNAFERR-nél is évente rendszeres ellenőrzéseket tart és a helyszínen győződik meg a biztonsági jelentésben közölt adatok valódiságáról.
A DUNAFERR-csoport szervezetében két felső küszöbértékű veszélyes üzem van: az ISD Kokszoló Kft. és az ISD Power Kft. „Kerítésen belül” küszöbérték alatti üzem maga a Zrt., ugyanebben a besorolásban van a DAK Acélszerkezeti Kft. és a Ferrecirk Kft. is. Közvetlen szomszédságunkban működik a Linde Magyarország Zrt. dunaújvárosi telephelye, ami szintén felső küszöbértékű veszélyes üzem. Az „idegen” üzemmel való foglalkozást az úgynevezett „dominóhatás” lehetősége indokolja.

Védelmi infrastruktúra
Az ISD DUNAFERR területén telepítve van az úgynevezett MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó) rendszer. Ez a gyakorlatban 24 érzékelőszondát jelent, amelyek a szén-mo­noxid (CO) és a kén-hidrogén (H2S) jelenlétét monitorozzák és amelyeket szintén a katasztrófavédelmi osztály felügyel. Minden hónap első hétfőjén a rendszer szirénapróbája zajlik, ez az a hang, amelyet a városlakók jól hallhatnak a Dunaújváros területén elhelyezett szirénákból. Egészen 2014-ig a DUNAFERR területén is működött három sziréna, amelyeket az önkormányzat áttelepített a városba. Az idei évre jóváhagyott katasztrófavédelmi beruházási terv tartalmazza a MoLaRi-szirénahálózat pótlását a DUNAFERR-ben. A munkavállalók értesítése vészhelyzet esetén így rendkívül gyorsan és direkt módon történhet meg. A rendszer nemcsak sziréna hangjelzésre lesz képes, hanem előre rögzített szöveget vagy akár élőbeszédet is lehet közvetíteni rajta, amivel instruálni lehet a vállalat területén tartózkodókat a szükséges teendőkre egy esetleges katasztrófahelyzetben. Ezzel párhuzamosan már elkészültek azok a táblák, amelyekkel a vállalat területén ki fogják jelölni a vészhelyzeti gyülekezési pontokat, valamint a gyárkapukhoz vezető menekülési útvonalakat. A táblák kihelyezése rövidesen megtörténik.

Mindennapi teendők az osztályon
Az osztály átlagos munkanapja általában hajnali 4 óra körül indul. Lévai Attila összegyűjti és egy megadott vállalati levelezőlistán közzéteszi azokat a meteorológiai információkat, amelyek a reggeli műszakváltás előtt tájékoztató jellegűek lehetnek, kiváltképp, ha szélsőséges időjárási jelenségek várhatóak aznap.
Mindennapos feladat a vállalat különböző üzemeiben tárolt és felhasznált számos veszélyes anyag típusok szerinti, hiteles nyilvántartása is. Kialakítottak egy információs rendszert, amelyben az érintett üzemek minden reggel jelentik a veszélyes anyagok aktuális mennyiségeit. Ezekből készül egy elektronikus adatlap, amelyet a vállalat központi szerverén tárolnak és bármikor hozzáférhető, lekérdezhető a hatóság számára.
A négy szakember hetente váltja egymást a készenléti szolgálatban, ami huszonnégy órás telefonos rendelkezésre állást jelent az adott héten. Ha a veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény történik a vállalat területén, az adott készenlétes dönt az eset súlyától függően arról, hogy milyen további lépésekre van szükség. Amennyiben az esemény indokolja, akkor a hivatásos katasztrófavédelmi szervek is megjelennek a helyszínen a szükséges erő- és eszközállománnyal és közös munkával történik a kárelhárítás.
Jelentős katasztrófavédelmi eseményből szerencsére csak néhány történik évente a vállalatnál. 2017-ben három ilyen esemény történt: az ISD Kokszoló területén egy benzolszállító kamion műszaki mentésére volt szükség, az ISD Power területén pedig kamragázvezeték-lyukadás és a 150 000 köbméteres gáztározó úszódugattyú-fe­delének kilyukadása volt jelentésköteles esemény.

A zagytéren szükséges lenne egy tűzivízforrás kiépítése

Szükséges és megvalósuló beruházások
A katasztrófavédelmi területen általában minden szükséges beruházás igen komoly anyagi erőforrás-igényű, így nem is megy túl könnyen és gyorsan a döntési folyamat. Viszont kis lépésekben folyamatosan történnek fejlesztések. A legutóbbi munkálatok a Hideghengerműben kezdődtek meg a tűzgátló ajtók karbantartásával. Mintegy 60-70 ilyen speciális ajtó van a vállalat területén. A tűzjelző berendezések modernizálása is megkezdődik és három év alatt zárulhat le a karbantartási folyamat. 2020-ra van tervezve egy új tűzoltó gépjármű beszerzése a létesítményi tűzoltóság számára. 

Szükséges lenne egy tűzi­vízforrás kiépítése a DU­NA­FERR perifériáján található zagytéren. Itt a terület jellegéből adódóan viszonylag gyakoriak az öngyulladások, ellenben korlátozott az a vízmennyiség, amit egy út alkalmával le tudnak ide juttatni a létesítményi tűzoltók. A katasztrófavédelmi szakemberek a munkabiztonsági szakterülettel közösen szeretnék elérni azt is, hogy a vállalat területén lévő gázvezetékrendszer mentén munkálatokat végző, vagy rendszeresen arra közlekedő vasműs dolgozókat lássák el mobil gázérzékelő eszközzel. Általános probléma a vállalatnál a villamos berendezések állapota is: a rendszeres karban­tartás nagyon fontos ahhoz, hogy a hatósági kritériumoknak eleget tudjon tenni a cég.

Szilágyi Irén

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás