AMIT MINDENKINEK TUDNI KELL

A Biztonsági és Védelmi Igazgatóság „Egy nap a veszélyes vegyi anyagokról” címmel figyelemfelkeltő biztonsági napot szervezett augusztus 31-én. Megtelt érdeklődőkkel a terem a Martin-irodaépületben, ahol három dunaferres szakember tartott rövid előadást a témához kapcsolódó legfontosabb kérdésekről.

A megváltozott, új CLP-jelölések

Kiss Levente higiénikus szakértő többek között a veszélyes anyagok/keverékek alkalmazása során használt új piktogramok és jelölések közötti eligazodást segítette az átadott információkkal. Elmondta, hogy a kémiai biztonság tekintetében a közelmúltbéli európai uniós jogharmonizáció következményeként megváltoztak a veszélyes anyagok/keverékek biztonsági adatlapjában, valamint a csomagolás címkéjén található grafikus elemek, a veszélyre és óvintézkedésre vonatkozó számok és mondatok. Kilenc új piktogram van a CLP-rendszerben (képünkön) ezek alapján kell biztonságosan tájékozódni a veszélyes anyagokkal dolgozóknak a felhasznált anyagok, keverékek tulajdonságairól.
A szakértő arról is beszélt, hogy milyen módon juthatnak be az emberi szervezetbe az egyes veszélyes anyagok és keverékek, „mérgek”, milyen tényezők befolyásolják az emberi szervezetbe jutott vegyi anyagok mennyiségét és ezen káros hatások ellen milyen prevenciós eszközöket lehet, kell igénybe venni. A veszélyes anyagokkal és keverékekkel érintkező munkavállalók esetében kiemelt fontosságú az előírt egyéni védőeszközök szakszerű használata, az egymásra odafigyelve történő, körültekintő és biztonságos munkavégzés, a munkautasítások pontos betartása és a személyes higiénia.
Pász Zsuzsanna munkabiztonsági főmunkatárs az egyéni védőeszközök használatáról, ezen belül is a légzésvédelem fontosságáról beszélt előadásában. Miután a technológiából kifolyólag az ISD Dunaferr területén is számos munkahelyen vannak jelen a légtérben olyan részecskék, amelyek belélegezve károsak az emberi szervezetre, ezeket fontos felmérni, ismerni és kiszűrni. A védekezés legjobb módja a műszaki megoldás, amely a veszélyes anyagnak a légtérbe jutását sem engedi meg, azonban ez nem mindig kivitelezhető. Ilyenkor szükséges a megfelelően kiválasztott egyéni védőeszközök használata.
A kiválasztott légzésvédő eszköznek meg kell felelnie az adott részecske szemcseméretének, koncentrációjának és szűrnie kell a megengedett terhelési MK-érték sokszorosát. Minden helyzetben az ártalomnak megfelelő légzésvédőt kell választani, amellyel szemben fontos kritérium, hogy a munkafolyamat teljes ideje alatt hordható legyen, és ne akadályozza viselőjét a munkában.
A szakember elmondta, hogy az ISD Dunaferrnél elterjedt munkavédelmi gyakorlat szerint a meghatározott kockázatoknak megfelelően a terület illetékes munkavédelmi a szakembere a foglakozás-egészségügyi orvossal egyetértésben választja ki az egyéni védőeszközt, amit az adott területen dolgozó munkavállalók megkapnak. A munkáltató köteles a meghatározott típusú és védelmi képességű védőeszközt biztosítani, annak helyes használatát oktatni és rendszeresen ellenőrizni, hiányosság esetén pedig a megfelelő szankciókat alkalmazni. A munkavállaló köteles a védőeszköz használatát elsajátítani, a munkatevékenységére vonatkozó kockázatokat megismerni és a számára biztosított védőeszközt az adott munkaműveletekhez, szennyezett munkatérben használni. Amennyiben az eszköz nem egyszer használatos típus, akkor a tisztításáról és megfelelő tárolásáról a tőle elvárható módon gondoskodnia kell.
Pász Zsuzsanna megjegyezte, hogy az elmúlt évek során sokat fejlődött a vállalatnál a dolgozók munkavédelmi tudatossága. Míg néhány éve „könyörögni” kellett, hogy használják például a porálarcokat, addigra mára automatikussá vált a használat az érintett területeken. A munkáltató is elkötelezett az együttműködésben: napjainkban például a piacon kapható legjobb minőségű porálarcokat biztosítja a munkahelyi ártalommal érintett üzemek dolgozóinak, és folyamatosan együttműködik a vállalat a védőeszközöket gyártó, jól ismert 3M céggel is az eszközök tesztelésében, tökéletesítésében.
Vad Lóránd környezetvédelmi osztályvezető a veszélyes anyagok környezeti hatásainak kérdéskörét járta körbe, kiemelve a téma dunaferres vonatkozásait. Szó esett többek között arról, hogy a vállalatcsoport területén az ipari termelés technológiájából fakadóan számos pontforrás és több diffúz forrás is található. Pontforrások esetében a károsanyag-kibocsátás határértékkel szabályozott, a kapcsolódó adatokat a hatóság rendszeresen ellenőrzi. A kibocsátások csökkentése érdekében megfelelő alapanyagokat kell felhasználni a gyártáshoz, a technológiai előírásokat be kell tartani, a levegőtisztaság-védelmi berendezéseket (elszívók, leválasztók, tisztítók) pedig megfelelő állapotban kell üzemeltetni, elengedhetetlen a rendszeres karbantartás.
Szó esett a veszélyes hulladékok szabályszerű gyűjtéséről is. A keletkezett hulladékokat megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyeken kell gyűjteni, hogy a környezet szennyeződését kizárjuk. A keletkezett hulladék ártalmatlanítása költséges és környezetterhelő, ezért törekedni kell a keletkező mennyiség minimalizálásra, veszélyességének csökkentésére és az újrahasznosításra.

Sz. I.

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás